เอกสารเผยแพร่1. ละครไทย ตอบโจทย์เรตติ้งโทรทัศน์ดิจิทัล (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

2. แนวปฏิบัติสำหรับความหลากหลายทางเพศ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

3. บทสรุป : การศึกษาวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมและข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริ่มและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงของประเทศไทย (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

4. เปิดผลกระทบ Digital Disruption ต่อเม็ดเงินโฆษณาสื่อดั้งเดิมในรอบ 13 ปี (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

5. รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

6. รายงานสรุปผล : การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม(Digital Platform) ในประเทศไทย (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

7. ฉากทัศน์พลวัตอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เกาหลีใต้ : การขับเคลื่อนสู่ระบบนิเวศสื่อใหม่ 2030s (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

8. รายงานสรุป PDPA สำหรับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

9. รายงาน Cross Platform Rating สำหรับหน่วยงานรัฐ สถาบันศึกษา และสถานีโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

10. 2022 Advertising Spending Projection and Media Inflation Update (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

11. Thailand Media Landscape and Trend Update 2022  (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

12. แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๘) (ฉบับปรับปรุง) (คลิกเพื่อดาน์โหลด)

 13. ประกาศกสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) 

14. โครงการ "ศึกษาผลกระทบของ OTT ต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแนวทางส่งเสริมกำกับดูแล เล่ม 1

     การประเมินผลกระทบของการให้บริการ OTT ต่ออุตสาหกรรมสื่อ สังคม และเศรษฐกจไทย(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

15. โครงการ "ศึกษาผลกระทบของ OTT ต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแนวทางส่งเสริมกำกับดูแล เล่ม 2
     การส่งเสริมการประกอบกิจการ OTT ปัจจัยความสำเร็จของการผลิตและนำเสนอเนื้อหารายการผ่านบริการ OTT  (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
16. โครงการ "ศึกษาผลกระทบของ OTT ต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแนวทางส่งเสริมกำกับดูแล เล่ม 3

     การศึกษาในบริบทไทย : กฎหมาย นโยบาย และแนวทางในการกำกับดูแลสื่อ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

17.  โครงการ "ศึกษาผลกระทบของ OTT ต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแนวทางส่งเสริมกำกับดูแล เล่ม 4

      กรณีศึกษาต่างประเทศ : กฎหมาย นโยบาย แนวทางในการกำกับดูแลและการส่งเสริมสื่อ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

18. โครงการ "ศึกษาผลกระทบของ OTT ต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแนวทางส่งเสริมกำกับดูแล เล่ม 5

       ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย : การกำกับดูแลบริการ OTT / การส่งเสริมและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

 19. ประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)  (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

20. MAAT H2 ADEX Projection 2022 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้