สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)
Association Of Digital Television Broadcasting (Thailand)

 

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานกสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และ บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ร่วมกัน รายงาน "Cross Platfom Rating" ประจำเดือนแก่ประชาชนที่สนใจ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ และสถาบันศึกษา สามารถดาวน์โหลดการรายงานข้อมูลการวัดผลเรตติ้งประจำเดือนได้จากเว็บไซต์ของสมาคม ตามลิงก์ด้านล้างนี้

ตามที่สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 601 อาคารอำนวยการ 1 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่แทนกรรมการชุดเก่าที่จะหมดวาระ โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) จัดการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 14.00-16.30 น. ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

สมาคมเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดให้มีต้นแบบของแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

สำนักงานกตป. ร่วมกับมหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัด (Focus Group) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินการและการบริหารของกสทช. สำนักงานกสทช. และเลขาธิการกสทช. ***ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค*** ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30-13.00 น. ห้อง Silver2 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน พระราม 9

ตัวแทนจากสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายทวีวัฒน์ บุริมสิทธิชัย และนายอังกูล บุญดี ผู้จัดการสมาคมฯ และตัวแทนจากสถานีสมาชิก เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่าง ประกาศกสทช. มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลฃนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

กิจกรรมในเดือน กันยายน 2023

 • ก.ย.

  25

  กำหนดการเสวนา เรื่อง “คุณค่าและมูลค่าของเนื้อหาที่หลากหลายในโทรทัศน์ไทย” ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑๑ ชั้น ๑ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

  25 กันยายน 2023

 • ก.ย.

  25

  สนทนากลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาหลักเกณฑ์สัดส่วนของการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ

  25 กันยายน 2023

 

 

"ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอล
ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ก้าวทันเทคโนโลยี
มีมาตรฐาน จริยธรรม"

 

 

 

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)

เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 15 ช่องรายการ ในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพ ต่อยอดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป

ในปัจจุบันสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาต่อไปเพื่อนำมาซึ่งประโยชน์และสิ่งที่ดีต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การเดินควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  การให้ความรู้กับประชาชน และผดุงไว้ซึ่งเกียรติของคนวิชาชีพกับการรับผิดชอบต่อสังคม และการมีมาตรฐานทางด้านจริยธรรม

  พันธกิจของสมาคมส่งเสริม แนะนำ ให้ความช่วยเหลือการพัฒนากิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ


แนะนำ ให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และการรู้เท่าทันสื่อ


ส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกมีความเหมาะสมอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง


ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในการกระทำการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสาธารณะประโยชน์


ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรต่างที่เกี่ยวข้องกับกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และการรู้เท่าทันสื่อ


ศึกษา วิจัย สำรวจความนิยมของรายการโทรทัศน์และช่องรายการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสิรมและ สนับสนุนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ รวมทั้งประโยชน์สาธารณะ

 สมาชิก ประกอบด้วยสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล รวม 15 ช่อง  สาระสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

หนังสือ ครึ่งทางทีวีดิจิทัล สู่สมรภูมิแข่งเดือดข้ามแพลตฟอร์ม โดย สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประะเทศไทย

PDPA สำหรับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์

Soft Power (อำนาจละมุน) ความสามารถในการชักจูงใจ ทำให้ผู้อื่นมีความพึงพอใจหรือเต็มใจเปลี่ยนพฤติกรรม ยอมรับ คล้อยตามสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้อำนาจ โดยกลไกหลักที่สำคัญในการใช้ Soft Power คือ การสร้างความดึงดูดใจต่อผู้อื่น

ฉากทัศน์โทรทัศน์ไทย 2566-2572 - Thai Television Scenarios 2023-2029 โดย ดร.สิขเรศ ศิรากานต์

ครึ่งทางทีวีดิจิทัล กับภารกิจของกสทช. ผ่านมุมมอง ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต

Thailand Media Landscape and Trend Update โดยสมาคมมีเดียเยนซี่ และธุรกิจสื่อประเทศไทย (MAAT)  ติดตามสมาคม
 
image
FACEBOOK
ADTEB (Thailand)
image
INSTAGRAM
ADTEB (Thailand)
image
YOUTUBE
ADTEB (Thailand)
ติดต่อเรา
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้