วัตถุประสงค์

 
1.  แนะนำ ให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และการรู้เท่าทันสื่อ
2. ส่งเสริม แนะนำ ให้ความช่วยเหลือการพัฒนากิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลสมาชิกให้มีความเหมาะสมอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ กฏระเบียบ ข้อบังคับของสมาคม และกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนพิจารณาลงโทษสมาชิกที่กระทำผิดกรอบของจรรยาบรรณ    จริยธรรม กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสมาคม และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาทบทวน ปรับปรุง ข้อบังคับให้มีความทันสมัย เพื่อสามารถตอบสนองต่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นผู้ประสานงาน หรือผู้แทนของสมาชิกในการให้คำปรึกษา เจรจาออกกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กับหน่วยงานราชการ หน่วยงาน หรือสถาบันอื่นทั้งในและภายนอกประเทศ
6. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์
7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ แก่สมาชิกที่ได้ปฏบัติหน้าที่ หรือกระทำไปโดยชอบ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคม หรือประโยชน์สาธารณะ
8. เป็นตัวแทน หรือศูนย์กลางของสมาชิกในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
9. รับการสนับสนุนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม จากบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรต่างๆ
10. พัฒนามาตรฐานจริยธรรมของสมาคมให้มีความครบถ้วน ครอบคลุมทุกด้านและสอดคล้องกับพัฒนาการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
11.  ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงรักษาไว้ซึ่งเกียรติของวิชาชีพและของสมาชิก
12. ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และการรู้เท่าทันสื่อ
13. ศึกษา วิจัย สำรวจความนิยมของรายการโทรทัศน์และช่องรายการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ รวมทั้งเพื่อประโยชน์สาธารณะ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้