เอกสารเผยแพร่1. ละครไทย ตอบโจทย์เรตติ้งโทรทัศน์ดิจิทัล (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

2. แนวปฏิบัติสำหรับความหลากหลายทางเพศ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

3. บทสรุป : การศึกษาวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมและข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริ่มและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงของประเทศไทย (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

4. เปิดผลกระทบ Digital Disruption ต่อเม็ดเงินโฆษณาสื่อดั้งเดิมในรอบ 13 ปี (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

5. รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

6. รายงานสรุปผล : การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม(Digital Platform) ในประเทศไทย (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

7. ฉากทัศน์พลวัตอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เกาหลีใต้ : การขับเคลื่อนสู่ระบบนิเวศสื่อใหม่ 2030s (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

8. รายงานสรุป PDPA สำหรับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

9. รายงาน Cross Platform Rating สำหรับหน่วยงานรัฐ สถาบันศึกษา และสถานีโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

10. 2022 Advertising Spending Projection and Media Inflation Update (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

Powered by MakeWebEasy.com