กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


1. พระราชบัญญัติวิทยุโทรคมนาคม 2498 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

3. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

4. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 2551 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

5. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

6. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

7. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

8. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

Powered by MakeWebEasy.com