กสทช. ร่วมกับ จุฬาฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)

13 Sep 2022  -  13 Sep 2022

กสทช. ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)

โครงการศึกษาแนวในการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการกำ ำกับดูแลกิจกิจการโทรทัศน์ไทย
ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสำหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป


“ร่วมคิดทิศทางโทรทัศน์ไทยในบริบทเปลี่ยนผ่านสู่ OTT”


ในวันอังอังคารที่ 13 กันยายน เวลา 8.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท

ลิงก์เข้าร่วมกิจกรรม >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU3FBawTnkCwOfV-I3YRt-a6WZg9Lbupk7qpcrae5itbmSAg/viewform

Powered by MakeWebEasy.com