ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)

21 Oct 2022  -  21 Oct 2022

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สำนักงานกสทช. 

ดำเนินโครงการส่งเสริมจริยธรรมในการสื่อสารและบริหารจัดการเพื่อป้องกันข่าวลวงในสถาวะวิกฤติ

ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ หรือเข้าร่วมให้ความคิดเห็น ณ ห้องประชุมอารีย์ 1

ชั้น 22 โรงแรม เดอะควอเตอร์ อารีย์ 

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุพาพรรณ สกุลเจิรญพร โทร. 098-182-9226

สำนักงานบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

โทร.034300518

Powered by MakeWebEasy.com