การประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแนวทางการนับเวลาโฆษณา (Working Group)

14 Nov 2022  -  14 Nov 2022

สำนักงานกสทช. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนับเวลาโฆษณา
จึงได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแนวทางโฆษณา (Woking Group)
ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-13.30 น. 
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
 

สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ปส.)

โทร.02-271-3600 ต่อ 5311, 5326

Powered by MakeWebEasy.com