สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Korean Media Landscape and the Opportunities for Thai-Korean Co-production

17 Jan 2023  -  17 Jan 2023

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
Korean Media Landscape and the Opportunities for Thai-Korean Co-production
ภมิทัศน์สื่อเกาหลี และโอกาสในการร่วมผลิตเนื้อหาไทย-เกาหลี
ในวันอาคารที่ 17 มกราคม  2566 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง Sapphire ชั้น 2 โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

Powered by MakeWebEasy.com