การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการให้บริการเพื่อคนพิการ บริการเสียงบรรยายภาพ (AD) คำบรรยายแทนเสียง (CC) ล่ามภาษามือ (SL)

12 Jan 2023  -  12 Jan 2023

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะการให้บริการเพื่อคนพิการ

บริการเสียงบรรยายภาพ (AD) คำบรรยายแทนเสียง (CC) ล่ามภาษามือ (SL)

ในวันที่ 12 มกราคม 2566  

เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารหอประชุมชั้น 2

ณ สำนักงานกสทช.

Powered by MakeWebEasy.com