การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)

31 Jan 2023  -  31 Jan 2023

การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2)

ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ หอประชุมสายลม 5011 (อาคารหอประชุม ชั้น 1 ) สำนักงาน กสทช.

Powered by MakeWebEasy.com