ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2565

15 Feb 2023  -  15 Feb 2023

สำนักงานกสทช. ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญ
ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2565 นั้น โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการประเมินผลการับดูแลการรวมธุรกิจของ
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
เพื่อติดตามการประเมินผลการเรียกคืนความถี่ย่าน 3500 MHz เพื่อนำมาประมูลและการ
เยียวยา และ
เพื่อติดตามการประเมินผลการกำกับดูแลการรวมธุรกิจของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group)
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม Le Lotus 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล
กรุงเทพฯ รัชดา เวลา 08.30 – 12.00 น.
โดยขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) มายัง สถาบันวิจัย
และให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีเมล wannipa.daum@gmail.com และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรด
ติดต่อ คุณวรรณิภา ดาอ่ำ โทร. 090-5961465 ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

Powered by MakeWebEasy.com