สำนักงานกสทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมในหลักสูตรจริยธรรมสื่อกับการจัดการข่าวลวงในสภาวะวิกฤต

25 Feb 2023  -  2 Mar 2023

สำนักงานกสทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดอบรมในหลักสูตรจริยธรรมสื่อกับการจัดการข่าวลวงในสภาวะวิกฤต
มีจำนวน 2 รุ่น 

1. รุ่นที่ 1 เกณฑ์ประสบการณ์การทำงาน ไม่เกิน 6 ปี อบรม 2 วันในรูปแบบออนไลน์ และ รูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่
1.1 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 8.30-16.00 น.
1.2 วันพุธที่1 มีนาคม พ.ศ. 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม บอลรูม 3 ชั้น 7 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ (สุขุมวิท 22) เวลา 08.30-16.00 น.

2. รุ่นที่ 2 เกณฑ์ประสบการณ์การทำงาน 6 ปีขึ้นไป อบรม 2 วันในรูปแบบออนไลน์ และ รูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่
2.1 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 08.30 น. -16.00 น.
2.2 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม บอลรูม 3 ชั้น 7
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ (สุขุมวิท 22) เวลา 08.30-16.00 น

Powered by MakeWebEasy.com