การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามมนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๕

19 Apr 2023  -  19 Apr 2023

ประชุมเสวนาวิชาการ (Seminar Forum)
การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามมนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๕
การติดตามและประเมินผลการเตรียมการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 4K
หัวข้อ "มองอนาคตของกิจการโทรทัศน์ไทยในการกำกับของ กสทช."
วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com