“มองอนาคตต่อทิศทางของกิจการโทรทัศน์ไทย” 

20 Jun 2023  -  20 Jun 2023

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.)

จัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาการติดตามและประเมินผลการให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 4K ในหัวข้อ “มองอนาคตต่อทิศทางของกิจการโทรทัศน์ไทย” 
วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ จัตุรัส
วิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น ๕ ห้างสรรพสินค้า เดอะสตรีท รัชดา


สำหรับผู้ที่สนใจสามารประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท า ผ่ านท างอีเมล์ E-mail :
sudawan.so@ssru.ac.th และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภัทรภร ทองนพคุณ โทร. ๐๙๔ ๔๙๘ ๒๒๖๒

Powered by MakeWebEasy.com