ประเด็นกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัล รศ.ดร.ปิยบุตร บุญอร่ามเรือง

Last updated: 29 Sep 2022  |  990 Views  | 

ประเด็นกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัล รศ.ดร.ปิยบุตร  บุญอร่ามเรือง

 

                    จากความพยายามที่จะลดความเหลื่อมล้ำหรือสร้างความเท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภายในประเทศกับแพลตฟอร์ม OTT จากต่างประเทศ การนำเสนอของ รศ.ดร.ปิยบุตร บุญอร่ามเรือง จะทำให้เห็นภาพถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ที่กำกับดูแลทั้งสองกิจการ ระหว่างกิจการโทรทัศน์ที่ได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมายจากกสทช.  และแพลตฟอร์ม OTT จากต่างประเทศ ที่มีความอิสระมากกว่าในการประกอบกิจการ

 

 

 Powered by MakeWebEasy.com