ประเด็นกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทย ผศ.ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ

Last updated: 29 Sep 2022  |  700 Views  | 

ประเด็นกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทย    ผศ.ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ

                    การเปรียบเทียบให้เห็นได้อย่างเข้าใจได้ง่าย ถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทย กับ แพลทฟอร์ม OTT เช่น ใบอนุญาต, เนื้อหารายการ, ผังรายการ, โฆษณา, การคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไป, การคุ้มครองเด็กและเยาวชน, การแข่งขัน, ค่าธรรมเนียม เป็นต้น

Powered by MakeWebEasy.com