ฉากทัศน์พลวัตอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เกาหลีใต้ : ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ (Exclusive Content)

Last updated: 17 Oct 2022  |  1367 Views  | 

ฉากทัศน์พลวัตอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เกาหลีใต้ : ดร.สิขเรศ  ศิรากานต์ (Exclusive Content)

"ฉากทัศน์พลวัตอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เกาหลีใต้ 

การขับเคลื่อนสู่ระบบนิเวศสื่อใหม่ 2030s"

ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ - Sikares Sirakan, Phd

                 การเรียบเรียงบรรทึกประสบการณ์ส่วนหนึ่งในระหว่างสองสัปดาห์ ของการเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติด้านการสื่อสารดิจิทัล ณ มหาวิทยาลัยโซกัง (Sogang University) ประกอบกับการศึกษาดูงานกิจการสถานีโทรทัศน์ อุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ การจัดแสดงนวัติกรรมสื่อสารดิจิทัล พิพิธภัณฑสถานและแกลเลอรี่ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ผ่านการสังเกตวิถีชีวิตผู้คนแห่งมหานครร่วมสมัย ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงเวลาสั้นๆ ผสานการทบทวนแนวคิดและแนวโน้มพัฒนาการทางเทคโนโลยีสื่อในรุ่งอรุณแห่งทศวรรษใหม่ โดยสรุปนำเสนอออกเป็น 4 ฉากทัศน์ การเรียนรู้ ดังนี้

 Powered by MakeWebEasy.com