สมาคมฯเข้าร่วมให้ความเห็นต่อ กตป.

Last updated: 22 Oct 2022  |  589 Views  | 

สมาคมฯเข้าร่วมให้ความเห็นต่อ กตป.

               สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) เข้าร่วมให้ความคิดเห็น การประชุุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) การติดตามประเมินผลการดำเนินการและการบริหารของ กสทช. สำนักงานกสทช. และเลขาธิการกสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องการ์เด้น 3-4 ชั้น 5  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีคุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย และ คุณนันทพันธ์ แสงไชย กรรมการของสมาคม และคุณอังกูล บุญดี ผู้จัดการสมาคม เข้าร่วมให้ความคิดเห็นเพื่อ กตป.จะได้มีข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อวุฒิสภาต่อไป
 

                  ในการนี้ ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ กล่าวความเป็นมาและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต  อัศวธิตานนท์ หัวหน้าโครงการชี้แจ้งความเป็นมาและวัตุประสงค์ของโครงการ นำเสนอผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารของกสทช. สำนักงานกสทช. และเลขาธิการ กสทช.  โดยได้เปิดผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับด้านกิจการโทรทัศน์ฺ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งนักวิชาการ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ สมาคมล่ามภาษามือ องค์กรการศึกษา และตัวแทนผู้ประกอบการเคเบิลทีวี  เป็นต้น

Powered by MakeWebEasy.com