สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมและกำลังคนเพื่อสื่อสร้างสรรค์ผลักดันผลงานไทยสู่สากล

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)  ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมและกำลังคนเพื่อสื่อสร้างสรรค์ผลักดันผลงานไทยสู่สากล

(28 ต.ค. 2565) : ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สอวช. หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม บพค.

ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือ "การขับเคลื่อนนวัตกรรมและกำลังคนเพื่อสื่อสร้างสรรค์ โดยมี 10 องค์กรเข้าร่วม
 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  , สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  , สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ  , สถาบันอิศรา , มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย , สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  , สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย , สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ , สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)  และ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์เเห่งชาติ 

โดยมีคุณสุภาพ  คลี่ขจาย นายกสมาคมฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนนวัตกรรมและกำลังคนเพื่อสื่อสร้างสรรค์ 

ทั้งนี้ ความร่วมมือของหน่วยงานดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยด้วยกำลังคน และการวิจัยและนวัตกรรม โดยการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากร นวัตกรรม และระบบนิเวศเพื่อสื่อสร้างสรรค์ สำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และอุตสาหกรรมสื่อ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและผลักดันผลงานไทยสู่สากลต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com