ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว การรายงานผลเลือกตั้ง ส.ส. 66 อย่างไม่เป็นทางการ

Last updated: 20 Mar 2023  |  812 Views  | 

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว การรายงานผลเลือกตั้ง ส.ส. 66 อย่างไม่เป็นทางการ

ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแถลงข่าว

การรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. 66

(อย่างไม่เป็นทางการ)

โดยความร่วมมือจาก

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทย, สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, สมาคมฟินเทคประเทศไทย

สมาคมเมตาเวิร์สไทย, สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย, สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย,

สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย, ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม,

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, D-VOTE, พันธมิตรผู้สนับสนุนอาสาสมัคร

ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-11.30 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ 1  โรงแรม เดอะ สุโกศล  กรุงเทพ

 

Powered by MakeWebEasy.com