เรตติ้งทีวีดิจิทัลข้ามแพลตฟอร์ม (ฉบับเต็ม) ประจำเดือนเมษายน 2566

Last updated: 9 Jun 2023  |  2101 Views  | 

เรตติ้งทีวีดิจิทัลข้ามแพลตฟอร์ม (ฉบับเต็ม) ประจำเดือนเมษายน 2566


                    สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)  ได้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กับสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ที่ได้ระบุสาระสำคัญในการที่จะให้ทางสมาคมฯ จะต้องรายงานผลการสำรวจความนิยมทางโทรทัศน์ (Cross Platform Rating) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา  (เมื่อมีการร้องขอ) รวมถึงการให้บริการข้อมูลสำหรับสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ประเภทบริการสาธารณะ) จำนวน 4 ช่อง อันได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่องหมายเลข 1), สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่องหมายเลข 2), สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ช่องหมายเลข 3), และสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (ช่องหมายเลข 10)  ในการนี้ทางสมาคมฯจึงขอเรียนให้ทราบว่าหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น สามารถรับข้อมูลรายงานการวัดผลการสำรวจความนิยมทางโทรทัศน์ประจำเดือน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร จากลิงก์ด้านล่างนี้
 

 
 
 


 

 


 
 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)
 
 

Powered by MakeWebEasy.com