ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรายงานผลการตรวจสอบ ความนิยมทางโทรทัศน์ข้ามแพลตฟอร์ม ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรายงานผลการตรวจสอบ  ความนิยมทางโทรทัศน์ข้ามแพลตฟอร์ม ครั้งที่ 1

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)

การประชุมรายงานผลการตรวจสอบ

ความนิยมทางโทรทัศน์ข้ามแพลตฟอร์ม ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.

  ณ ห้องประชุมสายลม 5021 ชั้น 2 อาคารหอประชุม สํานักงานกสทช.

Powered by MakeWebEasy.com