ตัวแทนสมาคมเข้าร่วมเปิดนิทรรศการ (Open House ) ของกตป.

ตัวแทนสมาคมเข้าร่วมเปิดนิทรรศการ (Open House ) ของกตป.

ตัวแทนสมาคมเข้าร่วมเปิดนิทรรศการ (Open House ) ของกตป.
นายฉัตรชัย ตะวันธรงค์ อุปนายก, นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย, ตัวแทนสถานี และนายอังกูล บุญดี ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการ
(Open House) ของกตป.

Powered by MakeWebEasy.com