ตัวแทนสมาคมฯเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กตป.

ตัวแทนสมาคมฯเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กตป.


Powered by MakeWebEasy.com