ตัวแทนสมาคมฯเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กตป.

Last updated: 23 Aug 2023  |  702 Views  | 

ตัวแทนสมาคมฯเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กตป.


Powered by MakeWebEasy.com