กตป.ร่วมกับมศว จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ ทิศทางการดำเนินงานของกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย

Last updated: 27 Dec 2023  |  459 Views  | 

กตป.ร่วมกับมศว จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ ทิศทางการดำเนินงานของกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กตป. ร่วมกับ มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒฃ
จัดเสวนาวิชาการ  "ทิศทางการดำเนินงานของกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย"

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30-14.30 น. ณ โรงแรม Century Park ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3
กล่าวเปิดงานการประชุมโดย ดร.จินตนันท์  ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการ ด้านดิจการโทรทัศน์
และมีการนำเสนอผลการศึกษาการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการการดำเนินการและบริหารงานของกสทช. สำนนักงาน กสทช. และเลขาธิการกสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2566โดยที่ปรึกษาโครงการจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และการเสวนาวิชาการหัวข้อ "ทิศทางการดำเนินงานของกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย"
ซึ่งมีคุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย อุปนายก สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) หนึ่งผู้เข้าร่วมเสวนา และผู้เข้าร่วมเสวนาท่านอื่นๆเช่น คุณเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  วิทวัส ชัยปาณี นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย สุวิช สุทธิประภา จากช่อง 9 MCOT HD

Powered by MakeWebEasy.com