THE PRODUCER 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ กระบวนการเตรียมการด้านเทคนิคการผลิตรายการ

Last updated: 16 Jan 2024  |  296 Views  | 

THE PRODUCER 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ กระบวนการเตรียมการด้านเทคนิคการผลิตรายการ

นายสุภวัส วรมาลี ตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (The Producer) รุ่นที่ 1 ให้การต้อนรับ นางสาวชวิศฐานิต ชัยชาติ Vice President ฝ่ายผลิตรายการ สถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 หัวข้อ กระบวนการเตรียมการด้านเทคนิคการผลิตรายการ จัดโดย บริษัท อิศรา ไทย เพรส เดเวลอปเมนท์ จำกัด (สถาบันอิศรา) ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีสมาชิกรุ่นร่วมต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

ภาพจากซ้าย
1. นางสาวพรรณจิตร์ เอื้อสุรัตนชัย 2. นางสาวนันทิตา เดชประยูร 3. นายจุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ 4. อาจารย์วรพงษ์ ปลอดมูสิก 5. นายกีรติ ณัฐติระเกียรติ์ 6. นายสุภวัส วรมาลี 7. นางสาวชวิศฐานิต ชัยชาติ 8. นายเอกภัคกฤษฏ์ โสภาหิรัญสิทธิ์ 9. นางสาวพรพรรณ ประไพพิพัฒน์ 10. ดร.ปุณรภา ประดิษฐพงษ์ 11. นายนภินธ์ แย้มประยูรสวัสดิ์ 12. นายประถมพล ภูมิดำรงค์ และ 13. อาจารย์อาทินันทน์ แก้วประจันทร์

Powered by MakeWebEasy.com