THE PRODUCER 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ ภาวะผู้นำสำหรับผู้ผลิตรายการ

Last updated: 29 Jan 2024  |  727 Views  | 

THE PRODUCER 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ ภาวะผู้นำสำหรับผู้ผลิตรายการ

อาจารย์วรพงษ์ ปลอดมูสิก ตัวแทนผู้เข้าอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (The Producer) รุ่นที่ 1 ให้การต้อนรับ ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล ประธานคณะผู้บริหารด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด ในโอกาสบรรยายหัวข้อ ภาวะผู้นำสำหรับผู้ผลิตรายการ

จัดโดย บริษัท อิศรา ไทย เพรส เดเวลอปเมนท์ จำกัด (สถาบันอิศรา) ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีสมาชิกรุ่นร่วมต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

ภาพจากซ้าย

1. นางสาวมนฤดี พึ่งจักคลี่ 2. นางสาวพรพรรณ ประไพพิพัฒน์ 3. นางสาวศุทธาวดี เนติมานนท์ 4. อาจารย์ดีพร้อม เทพหัสดิน ณ อยุธยา 5. นายธีรภัทร จันทรัตน์ 6. นายจุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ 7. นายทินพันธุ์ สุขเกษม 8. ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล 9. นายเอกภัคกฤษฏ์ โสภาหิรัญสิทธิ์ 10. อาจารย์วรพงษ์ ปลอดมูสิก 11. นายอัครพัชร์ ตระกูลเพชรไกร 12. นายนัฐวุฒิ ศรีด่าน 13. นางสาวประกายรัตน์ ณ ศรีโต 14. นายชัชวาล มูลประดับ และ 15. นายสมมาตร สมาคม

Powered by MakeWebEasy.com