THE PRODUCER 1 ศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

Last updated: 13 Feb 2024  |  177 Views  | 

THE PRODUCER 1 ศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

นางสาวนันทพันธ์ แสงไชย กรรมการหลักสูตร นางสาวอัญชนก แข็งแรง กรรมการหลักสูตร นางสาววีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์ กรรมการหลักสูตร นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย ผู้อำนวยการหลักสูตร นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้จัดการหลักสูตร และนายอังกูล บุญดี ผู้จัดการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลฯ พร้อมด้วย นางสาวศิริลักษณ์ ลีสม นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (The Producer) รุ่นที่ 1 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานและเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ในโอกาสศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ทั้งนี้มี นางสาวเดือนแรม ลือเสียง ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว และ นายสุรเชษฐ์ เจริญผล ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ให้การต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

Powered by MakeWebEasy.com