THE PRODUCER 1 ศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จ.ภูเก็ต

Last updated: 13 Feb 2024  |  344 Views  | 

THE PRODUCER 1 ศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จ.ภูเก็ต


 นางสาวนันทพันธ์ แสงไชย กรรมการหลักสูตร นางสาวอัญชนก แข็งแรง กรรมการหลักสูตร นางสาววีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์ กรรมการหลักสูตร นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้จัดการหลักสูตร และนายอังกูล บุญดี ผู้จัดการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลฯ พร้อมด้วย อาจารย์วรพงษ์ ปลอดมูสิก นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (The Producer) รุ่นที่ 1 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานและเยี่ยมชม องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ทั้งนี้มี นายเดชา สาเหล่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล และทีมงาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

Powered by MakeWebEasy.com