THE PRODUCER 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ

Last updated: 8 Mar 2024  |  147 Views  | 

THE PRODUCER 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ

นายคมกฤช ลำเจียก ตัวแทนผู้เข้าอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (The Producer) รุ่นที่ 1 ให้การต้อนรับ นางสาวจิตรลดา เฮงยศมาก ที่ปรึกษากฎหมาย สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ในโอกาสบรรยายหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ

จัดโดย บริษัท อิศรา ไทย เพรส เดเวลอปเมนท์ จำกัด (สถาบันอิศรา) ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีสมาชิกรุ่นร่วมต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

ภาพจากซ้าย
1. นางสาวฐิตาวัลย์ ลาภขจรสงวน 2. นางสาวอุษณีย์ บุตรละคร 3. นายทินพันธุ์ สุขเกษม 4. นายธราธิบ ภู่แสนธนาสาร 5. นายจุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ 6. นางสาวมนฤดี พึ่งจักคลี่ 7. นางสาวสุดาพร วัชรนิศากร 8. นางสาวศิริลักษณ์ ลีสม 9. นางสาวจิตรลดา เฮงยศมาก 10. นายเอกภัคกฤษฏ์ โสภาหิรัญสิทธิ์ 11. นายสุภวัส วรมาลี 12. นายนภินธ์ แย้มประยูรสวัสดิ์ 13. ดร.ปุณรภา ประดิษฐพงษ์ 14. นางสาววรรณชนก พบกระโทก และ 15. นางสาวกรกนก เตมีเจตน์ 

 

Powered by MakeWebEasy.com