ผู้เข้าอบรมหลักสูตร THE PRODUCER รุ่นที่ 1 จัดกิจกรรมสัมมนาสาธารณะ

Last updated: 25 Mar 2024  |  255 Views  | 

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร THE PRODUCER รุ่นที่ 1 จัดกิจกรรมสัมมนาสาธารณะ

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (The Producer) รุ่นที่ 1 ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสาธารณะเพื่อนำเสนอผลงานโครงงานกลุ่ม ในรูปแบบการผลิตรายการเสมือนจริง เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

โดยมี นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้จัดการหลักสูตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นางชาลอต โทณวณิก ประธานเจ้าหน้าที่ประสบการณ์ลูกค้า DTGO Corporation Limited นางวรรณี รัตนพล กรรมการและที่ปรึกษา สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) นายเทพชัย หย่อง ที่ปรึกษา Thai PBS World และนายวัชระ แวววุฒินันท์ ประธานกรรมการหลักสูตร เป็นผู้วิพากษ์ผลงาน นายเดียว วรตั้งตระกูล กรรมการหลักสูตร เป็นผู้สรุปประเด็นและกล่าวปิดสัมมนา และมีนางสาวนันทพันธ์ แสงไชย และนางสาวอัญชนก แข็งแรง กรรมการหลักสูตร ดำเนินรายการ ทั้งนี้ในการสัมมนามีการตอบประเด็นข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วย

สำหรับการนำเสนอโครงงานกลุ่มมีทั้งหมด 6 กลุ่มด้วยกัน ประกอบด้วย รายการข่าว 3 รายการ ได้แก่ รายการ ข่าวข้างบ้าน.....รู้ยัง โดย ผู้เข้ารับการอบรม The Producer รุ่น 1 กลุ่มที่ 6 รายการ CAMP ข่าว โดย ผู้เข้ารับการอบรม The Producer รุ่น 1 กลุ่มที่ 3 และรายการ ข่าวเด็ดดวง โดย ผู้เข้ารับการอบรม The Producer รุ่น 1 กลุ่มที่ 1

รายการวาไรตี้ 3 รายการ ได้แก่ รายการ The Billionaire Survivor Thailand โดย ผู้เข้ารับการอบรม The Producer รุ่น 1 กลุ่มที่ 5 รายการ กอด รัด ฟัด เหวี่ยง “SuperFriend SuperHero” โดย ผู้เข้ารับการอบรม The Producer รุ่น 1 กลุ่มที่ 4 และรายการ สลับร่าง สร้างเงิน “SWAP WALLET” โดย ผู้เข้ารับการอบรม The Producer รุ่น 1 กลุ่มที่ 2

 
 


 

Powered by MakeWebEasy.com