ตัวแทนสมาคมเข้าร่วม แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563-2568) (ฉบับปรับปรุุง)

Last updated: 14 พ.ค. 2566  |  538 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตัวแทนสมาคมเข้าร่วม แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563-2568) (ฉบับปรับปรุุง)

(25 เมษายน 2566) สำนักงานกสทช. ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2563-2568) (ฉบับปรับปรุง) ที่ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี ประชาชน ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุมทั้งออนไซต์และออนไลน์มากกว่า 250 คน
โดยมีตัวแทนของสมาคมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย คือ นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการและที่ปรึกษา นายฉัตรชัย ตะวันธรงค์ อุปนายก นายอังกูล บุญดี ผู้จัดการสมาคมฯ และนายธัญพัฒน์ ตั้งทวีทอง ตัวแทนสถานี ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อแผนแม่บท ฉบับปรับปรุงนี้ ซึ่งได้มีการแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนของระบบนิเวศน์สื่อ ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว


 แผนแม่บทฯ ที่ได้ปรับปรุงใหม่นี้ เนื่องจากกรรมการ กสทช.ชุดปัจจุบันได้เห็นความสำคัญต่อบริบทดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งประสงค์ให้กิจการดังกล่าวก้าวสู่ระดับสากลทั้งในส่วนของการอนุญาตและการกำกับดูแลที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งส่งเสริมการผลิตเนื้อหาที่มุ่งสู่ตลาดต่างประเทศ ตลอดจนป้องกันมิให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ ภายใต้หลักการประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึง รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ยกระดับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจให้ยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เข้าสู่มาตรฐานสากล มีพลวัตสอดคล้องกับบริบทดิจิทัล รวมทั้ง การส่งเสริมและกำกับดูแลด้านเนื้อหาการคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้บริการและกำกับดูแลที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัลทั้งนี้ในแต่ละยุทธศาสตร์จะมีเป้าหมายและตัวชี้วัดตลอดจนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้