เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ กสทช. ศ.ดร. พิรงรอง รามสูต

Last updated: 14 May 2023  |  599 Views  | 

เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ กสทช. ศ.ดร. พิรงรอง รามสูต

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอำนวยการ สำนักงานกสทช.

          สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) นำโดย นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมฯ, นายเดียว วรตั้งตระกูล เลขานุการ, นายวัชร วัชรพล, นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ, นายพรชัย พูนล้ำเลิศ, นายองอาจ ประภากมล, นางนงลักษณ์ งามโรจน์ และกรรมการของสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อกสทช. ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต ในโอกาสได้เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกิจการโทรทัศน์  นอกเหนือจากการแสดงความยินดี ทางสมาคมได้มีโอกาสปรึกษาหารือและพูดคุยถึงสถานการณ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบันและแนวทางความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) กับสำนักงานกสทช. ต่อไป ในอนาคต


Powered by MakeWebEasy.com