ตัวแทนสมาคมฯเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรและแนวปฎิบัติ Fake News

Last updated: 22 Oct 2022  |  914 Views  | 

ตัวแทนสมาคมฯเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรและแนวปฎิบัติ Fake News

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565

                   สำนักงานส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง (สส.) สำนักงานกสทช. และ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปาการ ได้จัด การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อร่างแนวปฏิบัติ (Guideline) และหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการสื่อสารและบริหารจัดการเพื่อป้องกันการเกิดข่าวลวงในสภาวะวิกฤติ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ อารีย์  โดยมี ดร.วัชระ จิรฐิติการลกิจ ผู้จัดการโครงการ  และนายอังกูล บุญดี ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นตัวแทนของสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรและแนวปฏิบัติ โดยมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ตัวแทนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ และสมาคมต่างๆเข้าร่วมให้ความคิดเห็นและวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้  โดยทางสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะนำความคิดเห็นฯไปปรับปรุงหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com