อดิศักดิ์ ลิมปุร่งพัฒนกิจ และ เดียว วรตั้งตระกูล ตัวแทนสมาคมร่วม Focus Group “โอกาสและทางรอดของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในระบบนิเวศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป”

อดิศักดิ์ ลิมปุร่งพัฒนกิจ และ เดียว วรตั้งตระกูล ตัวแทนสมาคมร่วม Focus Group “โอกาสและทางรอดของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในระบบนิเวศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป”

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการและที่ปรึกษา และ นายเดียว วรตั้งตระกูล เลขานุการสมาคม

เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นรวมถึง ดร. โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร หัวข้อ “โอกาสและทางรอดของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในระบบนิเวศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป” เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Grand Ballroom ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน สุขุมวิท โดยแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ เช่นเมื่อหมดสัญญาสัมปทาน กสทช.คงจะไม่มีการประมูลใบอนุญาติอีก เนื่องจากภูมิทัศน์ได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว การกำกับระหว่างโทรทัศน์ดิจิตอลกับผู้ให้บริการOTT ที่แตกต่างอย่างมาก การขอให้เลิกเข้มงวดในการกำกับดูแล หรือมัดมือมัดเท้าไม่ให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์แข่งขันโดยเท่าเทียม เต็มไปด้วยอุปสรรค การสนับสนับให้มีโทรทัศน์แห่งชาติ หรือ OTT แห่งชาติเป็นต้น โดยมี รศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่างเรือง ทำ Focus Group เรื่อง หน่วยสนับสนุนส่งเสริมกิจการโทรทัศน์และ OTT TVและ พิจารณาแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการโทรทัศน์และกิจการ OTT TV โดย รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล โดยในช่วงบ่ายได้มีการให้ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆแสดงความคิดเห็นและพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวกับการกำกับดูแล OTT ซึ่งใช้ชื่อในการเรียกว่า “กิจการการให้บริการวิดีโอแบบออนดีมานด์ (on-demand)”ด้วย

Powered by MakeWebEasy.com