รายงานผลการตรวจสอบความนิยมทางโทรทัศน์ข้ามแพลตฟอร์มครั้งที่

Last updated: 23 Aug 2023  |  764 Views  | 

รายงานผลการตรวจสอบความนิยมทางโทรทัศน์ข้ามแพลตฟอร์มครั้งที่

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และ สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงานกสทช.) 

จัดประชุม รายงานผลการตรวจสอบความนิยมทางโทรทัศน์ข้ามแพลตฟอร์ม ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมสายลม 5021 ชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงานกสทช.

โดยมีศาสตราจาย์ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการกสทช. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมกับกล่าวเปิดการประชุม  โดยสาระสำคัญจะเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดทำการโครงการสำรวจความนิยมทางโทรทัศน์ข้ามแพลตฟอร์ม (Cross Platform Rating) 
ที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)
เพื่อความโปร่งใส และเป็นมาตรฐานสากล

โดยบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากทั้งหมด 9 บริษัท คือบริษัท CESP จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และดำเนินการตรวจสอบ (Audit) ในขึ้นที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และนำผลรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป และเป็นมาตรฐานสากล


โดยมีคุณวรรณี รัตนพล ประธานกรรมการตวจสอบการวัดผลความนิยมทางโทรทัศน์ข้ามแพลตฟอร์ม ได้กล่าวถึงความเป็นมาของคณะกรรมการตรวจสอบและการดำเนินการที่ผ่านมา

 

และลำดับต่อมา Mr.Olivier Daufresne, Director of CESP จาก CESP เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบความนิยมทางโทรทัศน์ ครั้งที่ 1  ต่อด้วย Action Paln จากตัวแทนนีลเส็นคือ
Mr. Gabriel Oviedo, Vice President of Global Audit ภูมิทัต บุญยการ, Broadcaster Lead Thailand

 


 

Powered by MakeWebEasy.com