สมาคมทีวีดิจิตอลเข้าร่วมให้ความเห็นต่อ ร่างประกาศหลักเกณฑ์ส่งเสริมการรวมกลุ่มฯ

Last updated: 23 Aug 2023  |  740 Views  | 

สมาคมทีวีดิจิตอลเข้าร่วมให้ความเห็นต่อ ร่างประกาศหลักเกณฑ์ส่งเสริมการรวมกลุ่มฯ

สำนักงานกสทช. โดยศ.ดร.พิรงรอง  รามสูต และพลอากาศโท ดร.ธนพันธ์ หร่ายเจริญ เป็นประธานในการเปิดรับฟังแความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่าง ประกาศกสทช. มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลฃนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00-15.30 น. ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต

โดยมีตัวแทนจากสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี, นายทวีวัฒน์ บุริมสิทธิชัย และนายอังกูล บุญดี ผู้จัดการสมาคมฯ และตัวแทนจากสถานีสมาชิก เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่าง ประกาศกสทช. มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลฃนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ซึ่งมีใจความสำคัญคือการช่วยสนับสนุนให้กลุ่มองค์กรวิชาชีพได้สามารถกำกับดูแลกันเอง ในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมการมีกรรมการจริยธรรมและมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับชม อีกทั้งเพื่อให้องค์กรวิชาชีพต่างๆได้รับการสนับสนุนสามารถที่จะไปสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรวิชาชีพของตนในเรื่องต่างๆ เช่นการอบพัฒนาทักษะวิชาชีพ การเพิ่มศักยภาพในด้านที่เกียวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่องค์กรดำเนินการอยู่

Powered by MakeWebEasy.com