ปฐมนิเทศ "The Producer" หลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการฯ

Last updated: 26 Dec 2023  |  319 Views  | 

ปฐมนิเทศ "The Producer"  หลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการฯ


วันนี้ 18 พ.ย.66 เวลา 9.00-16.00 น.

บริษัท อิศรา ไทยเพรส เดเวลอปเมนท์ จำกัด ร่วมกับสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ได้ฤกษ์เปิดปฐมนิเทศ หลักสูตร The Producer หรือหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 1  ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก
โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้จัดการหลักสูตร กล่าวถึงที่มาของการจัดทำหลักสูตรนี้
และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม
โดย นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา/กรรมการบริษัท อิศรา ไทย
เพรส เดเวลอปเมนท์ จำกัด
ต่อมากล่าวเปิดการอบรมโดยนายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)
และ ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

Powered by MakeWebEasy.com