THE PRODUCER 1 ศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

Last updated: 26 Dec 2023  |  424 Views  | 

THE PRODUCER 1 ศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้จัดการหลักสูตร นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (The Producer) รุ่นที่ 1 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานและเยี่ยมชมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ในโอกาสศึกษาดูงานส่วนกลาง ทั้งนี้มี นายอาสา ผิวขำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) นายวริทธิ ตีรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) และนายณัฐนนท์ ชุ่มอิ่ม Virtual Producer Real Bangkok ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ดำเนินการจัดโดย บริษัท อิศรา ไทย เพรส เดเวลอปเมนท์ จำกัด (สถาบันอิศรา) ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Powered by MakeWebEasy.com