สมาคม เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น (Focus Group) ต่อ (ร่าง) แนวปฎิบัติการนำเสนอข่าวอาชญากรรมและเหตุการณ์ความรุนแรง

Last updated: 18 Feb 2024  |  178 Views  | 

สมาคม เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น (Focus Group) ต่อ (ร่าง) แนวปฎิบัติการนำเสนอข่าวอาชญากรรมและเหตุการณ์ความรุนแรง

ตัวแทนสมาคม โดย นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย และนายณฐนนท์ ดนัยพิริยะ และนายเดียว วรตั้งตระกูล เลขานุการสมาคม นายอังกูล บุญดี ผู้จัดการสมาคม เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น (Focus Group) ต่อ ร่าง ประกาศ
เรื่อง แนวปฎิบัติการนำเสนอข่าวอาชญากรรมและเหตุการณ์ความรุนแรง ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.30 น.

          โดยมีนายฉันทพันธ์ ขำโครกกรวด  รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องแนวปฏิบัติการนำเสนอข่าวอาชญกรรมและเหตุการณ์ความรุนแรง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นขององค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

Powered by MakeWebEasy.com